20
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai
Tổng số: 20 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
12/2022/NQ-HĐND Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/07/202217/07/2022Đang hiệu lực
11/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh09/06/202220/06/2022Đang hiệu lực
356/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Càng Long11/02/202211/02/2022Đang hiệu lực
248/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Ngang27/01/202227/01/2022Đang hiệu lực
237/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành26/01/202226/01/2022Đang hiệu lực
238/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duyên Hải26/01/202226/01/2022Đang hiệu lực
197/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Kè24/01/202224/01/2022Đang hiệu lực
201/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiểu Cần24/01/202224/01/2022Đang hiệu lực
165/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trà Cú20/01/202220/01/2022Đang hiệu lực
60/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Duyên Hải11/01/202211/01/2022Đang hiệu lực
26/2021/QĐ-UBND Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/11/202129/11/2021Đang hiệu lực
13/2021/QĐ-UBND Quy định Khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh27/07/202109/08/2021Đang hiệu lực
1352/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 01 cơ sở nhà, đất do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý12/07/202112/07/2021Đang hiệu lực
09/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 8 Mục 2 Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh03/06/202114/06/2021Đang hiệu lực
29/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25/12/202008/01/2021Đang hiệu lực
27/2020/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
17/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh09/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
19/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh29/07/202010/08/2020Đang hiệu lực
04/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh 17/07/202027/07/2020Đang hiệu lực
97/2019/NQ-HĐND Về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 10/12/201920/12/2019Đang hiệu lực