35
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai
Tổng số: 35 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
06/2024/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá dịch vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh04/05/202414/05/2024Đang hiệu lực
04/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/04/202410/04/2024Đang hiệu lực
2058/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cầu Ngang29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
2059/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Càng Long29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
2060/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trà Cú29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
2061/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Duyên Hải29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
2062/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tiểu Cần29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
2063/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Châu Thành29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
2064/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Cầu Kè29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
2065/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Duyên Hải29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
2085/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Trà Vinh29/12/202329/12/2023Đang hiệu lực
33/2023/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/12/202301/01/2024Đang hiệu lực
24/2023/NQ-HĐND Về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh08/12/202308/12/2023Đang hiệu lực
27/2023/QĐ-UBND Ban hành Bảng đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh27/11/202307/12/2023Đang hiệu lực
08/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019; Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020; Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh14/07/202324/07/2023Đang hiệu lực
16/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019; Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh14/07/202324/07/2023Đang hiệu lực
12/2022/NQ-HĐND Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/07/202217/07/2022Đang hiệu lực
11/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh09/06/202220/06/2022Đang hiệu lực
356/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Càng Long11/02/202211/02/2022Đang hiệu lực
248/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Ngang27/01/202227/01/2022Đang hiệu lực
237/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành26/01/202226/01/2022Đang hiệu lực
238/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Duyên Hải26/01/202226/01/2022Đang hiệu lực
197/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cầu Kè24/01/202224/01/2022Đang hiệu lực
201/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tiểu Cần24/01/202224/01/2022Đang hiệu lực
165/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trà Cú20/01/202220/01/2022Đang hiệu lực
60/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Duyên Hải11/01/202211/01/2022Đang hiệu lực
26/2021/QĐ-UBND Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/11/202129/11/2021Đang hiệu lực
13/2021/QĐ-UBND Quy định Khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh27/07/202109/08/2021Đang hiệu lực
1352/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 01 cơ sở nhà, đất do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý12/07/202112/07/2021Đang hiệu lực
09/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 8 Mục 2 Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh03/06/202114/06/2021Đang hiệu lực