34
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp
Tổng số: 34 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
2391/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương và xúc tiến thương mại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh15/12/202215/12/2022Đang hiệu lực
1608/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Khu kinh tế Định An giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 203005/08/202205/08/2022Đang hiệu lực
22/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tạm trú và quản lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh25/10/202104/11/2021Đang hiệu lực
653/QĐ-UBND Về việc thành lập Khu công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh02/04/202102/04/2021Đang hiệu lực
17/2020/QĐ-UBND Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh21/07/202031/07/2020Đang hiệu lực
08/2019/QĐ-UBND sửa đổi một số khoản tại Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh07/06/201917/06/2019Đang hiệu lực
1301/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh27/06/201827/06/2018Đang hiệu lực
20/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh25/06/201805/07/2018Đang hiệu lực
19/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh20/06/201830/06/2018Đang hiệu lực
05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí và thẩm quyền công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh13/02/201823/02/2018Đang hiệu lực
32/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh18/12/201528/12/2015Đang hiệu lực
20/2015/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/12/201520/12/2015Đang hiệu lực
1883/QĐ-UBND công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh02/11/201502/11/2015Đang hiệu lực
02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/02/201519/02/2015Đang hiệu lực
14/2012/NQ-HĐND phê duyệt quy định ký quỹ đảm bảo thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh19/07/201229/07/2012Đang hiệu lực
813/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Định An và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh16/05/201216/05/2012Đang hiệu lực
479/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh16/04/201216/04/2012Đang hiệu lực
480/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế Định An16/04/201216/04/2012Đang hiệu lực
30/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương10/01/201210/01/2012Đang hiệu lực
31/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương10/01/201210/01/2012Đang hiệu lực
969/QĐ-UBND về việc đổi tên Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Long Đức thành Công ty Quản lý và Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh17/06/201117/06/2011Đang hiệu lực
436/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 202028/03/201128/03/2011Đang hiệu lực
03/2011/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chính sách phát triển ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh04/03/201114/03/2011Đang hiệu lực
277/QĐ-UBND giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2011 - 2013 cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Trà Vinh thuộc Sở Công thương (đơn vị sự nghiệp có thu)03/03/201103/03/2011Đang hiệu lực
1871/QĐ-UBND về việc phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh08/10/200908/10/2009Đang hiệu lực
53/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh13/01/200913/01/2009Đang hiệu lực
17/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh14/10/200824/10/2008Đang hiệu lực
1345/QĐ-UBND v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình: Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Long Đức, tỉnh Trà Vinh (hạng mục: Đường nội bộ giai đoạn II)12/09/200812/09/2008Đang hiệu lực
1163/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/2000 Cụm phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh08/08/200808/08/2008Đang hiệu lực
740/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp về Sở Công thương tỉnh Trà Vinh19/05/200819/05/2008Đang hiệu lực