50
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Tổng số: 50 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
10/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh14/06/202424/06/2024Đang hiệu lực
248/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Trà Vinh đến năm 202529/02/202429/02/2024Đang hiệu lực
196/QĐ-UBND Phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp 1 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh16/02/202416/02/2024Đang hiệu lực
24/2023/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh01/11/202310/11/2023Đang hiệu lực
1567/QĐ-UBND Ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh18/10/202318/10/2023Đang hiệu lực
14/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh06/07/202317/07/2023Đang hiệu lực
10/2023/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/04/202328/04/2023Đang hiệu lực
481/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Trà Vinh11/04/202311/04/2023Đang hiệu lực
123/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)08/02/202308/02/2023Đang hiệu lực
68/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Duyên Hải16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
02/2023/QĐ-UBND Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh12/01/202322/01/2023Đang hiệu lực
2057/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 24/10/202224/10/2022Đang hiệu lực
1922/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ tiêu thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh năm 202228/09/202228/09/2022Đang hiệu lực
1879/QĐ-UBND Phê duyệt đơn giá nhân công lao động phục vụ các công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh20/09/202220/09/2022Đang hiệu lực
1871/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 202219/09/202219/09/2022Đang hiệu lực
1745/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh31/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
22/2022/QĐ-UBND Ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/08/202226/08/2022Đang hiệu lực
21/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh23/08/202203/09/2022Đang hiệu lực
08/2022/NQ-HĐND Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/07/202217/07/2022Đang hiệu lực
795/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 204528/04/202228/04/2022Đang hiệu lực
645/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Trà Vinh01/04/202201/04/2022Đang hiệu lực
06/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/03/202208/04/2022Đang hiệu lực
612/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh29/03/202229/03/2022Đang hiệu lực
05/2022/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên đia bàn tỉnh Trà Vinh07/03/202217/03/2022Đang hiệu lực
03/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 16/02/202201/03/2022Đang hiệu lực
02/2022/QĐ-UBND Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/01/202207/02/2022Đang hiệu lực
21/2021/NQ-HĐND Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/12/202119/12/2021Đang hiệu lực
23/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/10/202105/11/2021Đang hiệu lực
18/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh 12/10/202121/10/2021Đang hiệu lực
1446/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn 23/07/202123/07/2021Đang hiệu lực