16
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin - truyền thông
Tổng số: 16 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
177/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Phát triển hạ tầng số tỉnh Trà Vinh đến năm 202507/02/202407/02/2024Đang hiệu lực
103/KH-UBND Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh24/10/202324/10/2023Đang hiệu lực
1466/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 202429/09/202329/09/2023Đang hiệu lực
04/CT-UBND Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/04/202328/04/2023Đang hiệu lực
01/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/03/202321/03/2023Đang hiệu lực
212/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2023 23/02/202323/02/2023Đang hiệu lực
33/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh21/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
1875/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm ISO điện tử tỉnh Trà Vinh20/09/202220/09/2022Đang hiệu lực
1636/QĐ-UBND Ban hành Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/08/202210/08/2022Đang hiệu lực
14/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh18/07/202228/07/2022Đang hiệu lực
695/QĐ-UBND Ban hành Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/04/202207/04/2022Đang hiệu lực
596/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030)25/03/202225/03/2022Đang hiệu lực
1312/QĐ-UBND Về việc điều chuyển số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP từ chỉ tiêu dự phòng của tỉnh sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch08/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
677/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh phiên bản 2.007/04/202107/04/2021Đang hiệu lực
3198/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Trung tâm dữ liệu tỉnh Trà Vinh 11/09/202011/09/2020Đang hiệu lực
2338/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Trà Vinh02/06/202002/06/2020Đang hiệu lực