361
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Thủ tục hành chính
Tổng số: 361 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
1197/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh16/07/202416/07/2024Đang hiệu lực
1187/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp15/07/202415/07/2024Đang hiệu lực
1188/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải15/07/202415/07/2024Đang hiệu lực
1189/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch15/07/202415/07/2024Đang hiệu lực
1170/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế09/07/202409/07/2024Đang hiệu lực
1129/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn03/07/202403/07/2024Đang hiệu lực
1116/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử và Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/06/202428/06/2024Đang hiệu lực
1117/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp28/06/202428/06/2024Đang hiệu lực
1118/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế28/06/202428/06/2024Đang hiệu lực
1120/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp28/06/202428/06/2024Đang hiệu lực
1057/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương19/06/202419/06/2024Đang hiệu lực
1058/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ19/06/202419/06/2024Đang hiệu lực
1017/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội11/06/202411/06/2024Đang hiệu lực
978/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính06/06/202406/06/2024Đang hiệu lực
963/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải05/06/202405/06/2024Đang hiệu lực
949/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn04/06/202404/06/2024Đang hiệu lực
927/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội31/05/202431/05/2024Đang hiệu lực
928/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải31/05/202431/05/2024Đang hiệu lực
909/QĐ-UBND Về việc công bố mới danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương29/05/202429/05/2024Đang hiệu lực
889/QĐ-UBND Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh23/05/202423/05/2024Đang hiệu lực
890/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn23/05/202423/05/2024Đang hiệu lực
891/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương23/05/202423/05/2024Đang hiệu lực
864/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn21/05/202421/05/2024Đang hiệu lực
867/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ21/05/202421/05/2024Đang hiệu lực
817/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch14/05/202414/05/2024Đang hiệu lực
760/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông09/05/202409/05/2024Đang hiệu lực
761/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã09/05/202409/05/2024Đang hiệu lực
765/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, y dược cổ truyền, dược, mỹ phẩm, môi trường y tế và dân số - KHHGĐ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế09/05/202409/05/2024Đang hiệu lực
766/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình09/05/202409/05/2024Đang hiệu lực
751/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn06/05/202406/05/2024Đang hiệu lực