233
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Thủ tục hành chính
Tổng số: 233 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
95 /QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 202319/01/202319/01/2023Đang hiệu lực
44/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực tính đến ngày 31/12/2022 11/01/202311/01/2023Đang hiệu lực
08/QĐ-HĐND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành 06/01/202306/01/2023Đang hiệu lực
2499/QĐ-UBND Ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 202530/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
2400/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh16/12/202216/12/2022Đang hiệu lực
2370/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh 12/12/202212/12/2022Đang hiệu lực
2371/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao12/12/202212/12/2022Đang hiệu lực
2343/QĐ-UBND Về việc điều chuyển tài sản công 06/12/202206/12/2022Đang hiệu lực
2332/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Tin học - Công báo trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh05/12/202205/12/2022Đang hiệu lực
2294/QĐ-UBND Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo trợ Người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Trà Vinh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 202728/11/202228/11/2022Đang hiệu lực
2296/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh28/11/202228/11/2022Đang hiệu lực
2297/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ28/11/202228/11/2022Đang hiệu lực
2298/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp huyện Duyên Hải28/11/202228/11/2022Đang hiệu lực
2287/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 24/11/202224/11/2022Đang hiệu lực
2281/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học - Công báotrực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh23/11/202223/11/2022Đang hiệu lực
2091/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/10/202228/10/2022Đang hiệu lực
2092/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/10/202228/10/2022Đang hiệu lực
2094/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải 28/10/202228/10/2022Đang hiệu lực
280 /QĐ-HĐND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành 19/10/202219/10/2022Đang hiệu lực
13/2022/NQ-HĐND Về việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 202218/10/202228/10/2022Đang hiệu lực
1992/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh11/10/202211/10/2022Đang hiệu lực
27/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh07/10/202217/10/2022Đang hiệu lực
1964/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tích đống của các cơ quan, tổ chức tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 202706/10/202206/10/2022Đang hiệu lực
1878/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 20/09/202220/09/2022Đang hiệu lực
1756/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 05/09/202205/09/2022Đang hiệu lực
1734/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh29/08/202229/08/2022Đang hiệu lực
1677/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ18/08/202218/08/2022Đang hiệu lực
1669/QĐ-UBND Ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến và thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia17/08/202217/08/2022Đang hiệu lực
1670/QĐ-UBND Ban hành quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến một phần và trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia17/08/202217/08/2022Đang hiệu lực
1354/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 22/07/202222/07/2022Đang hiệu lực