267
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Thủ tục hành chính
Tổng số: 267 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
786/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 24/05/202324/05/2023Đang hiệu lực
787/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Mẫu phiếu chấm điểm để đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh24/05/202324/05/2023Đang hiệu lực
757/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp 18/05/202318/05/2023Đang hiệu lực
743/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)15/05/202315/05/2023Đang hiệu lực
735/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh12/05/202312/05/2023Đang hiệu lực
736/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh12/05/202312/05/2023Đang hiệu lực
733/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo12/05/202312/05/2023Đang hiệu lực
686/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh05/05/202305/05/2023Đang hiệu lực
614/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Kim Sơn, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)27/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
615/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hàm Giang, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)27/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
616/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)27/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
617/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)27/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
618/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Long Khánh, huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)27/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
11/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh25/04/202325/05/2023Đang hiệu lực
580/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương 21/04/202321/04/2023Đang hiệu lực
542/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội18/04/202318/04/2023Đang hiệu lực
547/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng 18/04/202318/04/2023Đang hiệu lực
548/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo18/04/202318/04/2023Đang hiệu lực
37/KH-UBND Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh năm 202318/04/202318/04/2023Đang hiệu lực
533/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp17/04/202317/04/2023Đang hiệu lực
479/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp 11/04/202311/04/2023Đang hiệu lực
08/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh10/04/202320/04/2023Đang hiệu lực
458/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm, bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/04/202310/04/2023Đang hiệu lực
03/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh 31/03/202331/03/2023Đang hiệu lực
07/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh28/03/202307/04/2023Đang hiệu lực
398/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông28/03/202328/03/2023Đang hiệu lực
02/CT-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh24/03/202324/03/2023Đang hiệu lực
347/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương22/03/202322/03/2023Đang hiệu lực
342/QĐ-UBND Về việc công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn21/03/202321/03/2023Đang hiệu lực
343/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch21/03/202321/03/2023Đang hiệu lực