"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 166 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  1168/QĐ-UBND 24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
  1168/QĐ-UBND 24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
  1167/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Tiểu học Nhị Trường A, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
  1166/QĐ-UBND 24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
  1165/QĐ-UBND 24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
  99/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch vàvệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nướctại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm 10/12/201917/12/2019Đang hiệu lực
  1501/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch08/08/201908/08/2019Đang hiệu lực
  1955/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia“Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 202503/10/201803/10/2018Đang hiệu lực
  1325/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh phiên bản 1.029/06/201829/06/2018Đang hiệu lực
  1301/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh27/06/201827/06/2018Đang hiệu lực
  05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí và thẩm quyền công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh13/02/201823/02/2018Đang hiệu lực
  40/QĐ-HĐND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành20/02/201702/03/2017Đang hiệu lực
  2674/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia19/12/201619/12/2016Đang hiệu lực
  2673/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia19/12/201619/12/2016Đang hiệu lực
  15/2016/NQ-HĐND ban hành một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 202008/12/201618/12/2016Đang hiệu lực
  2462/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/11/201610/11/2016Đang hiệu lực
  341/QĐ-HĐND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành03/11/201613/11/2016Đang hiệu lực
  2291/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh25/10/201625/10/2016Đang hiệu lực
  2291/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh25/10/201625/10/2016Đang hiệu lực
  2291/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh25/10/201625/10/2016Đang hiệu lực
  2240/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh21/10/201621/10/2016Đang hiệu lực
  2240/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh21/10/201621/10/2016Đang hiệu lực
  2239/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh21/10/201621/10/2016Đang hiệu lực
  2239/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh21/10/201621/10/2016Đang hiệu lực
  42/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh20/10/201630/10/2016Đang hiệu lực
  42/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh20/10/201630/10/2016Đang hiệu lực
  2225/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp20/10/201620/10/2016Đang hiệu lực
  2225/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp20/10/201620/10/2016Đang hiệu lực
  2194/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh18/10/201618/10/2016Đang hiệu lực
  2194/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh18/10/201618/10/2016Đang hiệu lực